Badanie morfologiczne krwi

Morfologię krwi, czyli sprawdzanie składu i parametrów biologicznych i fizyczno-chemicznych krwi wykonuje się w celu kontroli stanu zdrowia czy też monitorowania efektów leczenia.

Pomimo tego, że jest to badanie podstawowe, poddając się mu, powinniśmy przestrzegać pewnej zasady.

Udając się do laboratorium diagnostycznego w celu zbadania krwi należy pamiętać o tym, aby badanie to odbywało się rano i na czczo.

Dlaczego? Stężenie pierwiastków w krwi człowieka, które są ważne dla funkcjonowania organizmu jest najwyższe rano, co wynika ze zmian fizjologicznych dyktowanych rytmem dobowym człowieka.

Jeśli chodzi o niespożywanie posiłku przed badaniem, to jest to ważne, ponieważ obfitość i jakość spożywanego przez nas jedzenia może istotnie wpłynąć na obraz krwi i zakłócić wyniki badania.

Wykonując badanie morfologiczne krwi w godzinach rannych i na czczo mamy gwarancję, że wyniki tego badania będą rzetelne i adekwatne do stanu naszego organizmu.

Warto więc pamiętać o tych dwóch zasadach, jeśli zamierzamy poddać się morfologii krwi.