Baza danych o ubezpieczonych

Idziemy dalej i dochodzimy do kwestii związanych z relacjami pomiędzy placówkami opieki zdrowotnej a pacjentami. Także na tym odcinku bardzo ważna jest informatyka, ponieważ za jej sprawą można bardzo wiele uprościć i zaprowadzić porządek, o który wcale nie jest łatwo w świecie medycznej biurokracji.

Bardzo duże znaczenie ma w tym kontekście baza informacji na temat osób ubezpieczonych, a więc uprawnionych do korzystania z pomocy lekarskiej bez uiszczania dodatkowych opłat. Na polskim gruncie taką bazę stanowi system EWUŚ.

To ogólnopolska baza danych, która zawiera informacje o statusie ubezpieczenia dla każdego obywatela. Wystarczy wpisać numer PESEL, aby dowiedzieć się, czy pacjent posiada ubezpieczenie, czy też nie.

Oczywiście jak każdy system informatyczny, tak i ten nie jest doskonały – zwłaszcza na początku generował on błędy, nie wykazując, by część pacjentów ubezpieczenie posiadała. Stanowi on jednak doskonały przykład tego, jak bardzo technologie informatyczne przydają się medycynie.

www.hpbj-online.pl