Do czego służy manipulator?

Manipulacja to słowo, które w dzisiejszych czasach zwykle wywołuje w naszych głowach negatywne skojarzenia. Zwykle…

Manipulacja to słowo, które w dzisiejszych czasach zwykle wywołuje w naszych głowach negatywne skojarzenia. Zwykle podświadomie wiążemy je z taką działalnością człowieka, która ma na celu wywołanie pożądanych zachowań u innych ludzi, niekoniecznie zgodnie z ich wolą.

Tymczasem okazuje się, że manipulator to nie tylko przebiegła osoba, ale również ważne narzędzie technologiczne. Maszyny manipulacyjne, wykorzystywane między innymi przy pakowaniu towarów, mogą być skonstruowane na wiele różnych sposobów.

Każdorazowo łączy je jednak to, że wyposażone są w specjalne ramiona lub chwytaki, które pozwalają im na poruszanie różnego rodzaju przedmiotami. W zależności od możliwości, te elementy manipulatora mogą być poruszane dzięki napędowi elektrycznemu, pneumatycznemu lub hydraulicznemu.

Wyróżniamy manipulatory półautomatyczne oraz automatyczne. Te pierwsze będą sterowane przez człowieka, który wykorzystywać będzie technologię według własnych potrzeb.

W przypadku manipulatorów automatycznych, mamy do czynienia z wykonywaniem powtarzalnych działań według ustalonego programu, zapisanego na nośnikach komputerowych. Manipulatory często wykorzystywane są w procesie pakowania.

https://koparki.pl/ogumienie/