Impregnacja drewna szelakiem

Doskonałym środkiem impregnującym drewno jest szelak. Jest to rodzaj żywicy, pozyskiwanej z wydzieliny pewnego gatunku owadów.

Szelak najczęściej sprzedawany jest w formie płatków, które następnie we własnym zakresie należy rozpuścić w odpowiednim rozpuszczalniku. Z reguły środek ten używany jest przez profesjonalistów, ponieważ jego zastosowanie wymaga konkretnej wiedzy.

Należy bowiem wiedzieć, jaki rodzaj szelaku użyć do jakiego rodzaju drewna. Na rynku bowiem dostępnych jest jego kilka wariantów.

I nie chodzi tu wyłącznie o wybór kolorystyczny. Ponadto, przystępując do pracy z szelakiem, niezbędna jest także wiedza z zakresu tego, w jakim rozpuszczalniku należy go rozpuścić, a ponadto jakie stężenie będzie najodpowiedniejsze.

Rozpuszczenie zbyt małej ilości płatków szelaku, w zbyt dużej ilości rozpuszczalnika, może mieć negatywny wpływ na cały proces impregnacji. Użycie zbyt małej ilości szelaku, może niedostatecznie zabezpieczyć drewno.

Aby uniknąć wszelkich pomyłek, związanych z impregnacją drewna szelakiem, warto kupować ten produkt w formie gotowej do użycia. Taka postać nosi nazwę politury.

Zazwyczaj jest to 15% lub 30% roztwór szelaku w alkoholu etylowym..

Jandach deweloper Poznań buduje domy z ogrodem