Impregnacja drewna

Gdy mówimy o zabezpieczaniu drewna, często słyszymy pojęcie impregnacji, które jest tożsame z zabezpieczeniem. Impregnacja jest procesem nasycania drewna, za pomocą różnych roztworów składających się z żywic, wosku oraz innych związków chemicznych. Ma ona na celu zabezpieczenie oraz wzmocnienie materiału przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, pleśnią, grzybami, owadami, ogniem, wiatrem oraz promieniami UV. Zabezpiecza więc ona drewno zarówno przed korozją biologiczna jak i fizyczną. Impregnacja to proces, który jest znany człowiekowi od tysięcy lat. Już w starożytnym Egipcie wyroby drewniane nasączono olejem cedrowym. Następnie przez wiele setek lat, do zabezpieczania drewna stosowano smołę drzewną oraz węgiel kamienny.

Przełomem dla impregnacji drewna był wiek XIX, kiedy to zaczęto stosować nieorganiczne środki soli, rozpuszczalne w wodzenie. Było to związane z rewolucją przemysłową oraz pojawieniem się takich elementów infrastruktury jak podkłady kolejowe oraz słupy telegraficzne. Stosowano wówczas głownie sole fluoru, arsenu, chromu i miedzi. Niestety wiele z tych związków było szkodliwych dla zdrowia człowieka. Współcześnie, zgodnie z definicją Instytutu Techniki Budowlanej, impregnaty dzielimy na dwa podstawowe rodzaje – zwalczające oraz zabezpieczające. Zaś formę środka impregnującego dzielimy na oleiste, rozpuszczalnikowe oraz sypkie środki solne..

Architekt Toruń - PRAPA www.psphone.pl