Kontynentalna różnorodność

Na naszej planecie mamy siedem kontynentów, z których każdy jest bytem absolutnie wyjątkowym i to pod każdym względem. Patrząc na niektóre kraje i regiony na świecie chwilami aż ciężko uwierzyć, że znajdują się ona na tej samej Ziemi, ponieważ różnorodność aż kole w oczy.

Takie są jednak fakty – nasz świat jest bardzo skomplikowany i fascynujący. Dzieje się tak za sprawą ludzi, którzy z odmiennymi przekonaniami, emocjami, wrażliwością i kulturą wnoszą do świata różne czynniki.

Dzieje się tak za sprawą uwarunkowań biologicznych i klimatycznych, poprzez które wytworzyły się takie, a nie inne układy roślinności i gatunków zwierząt. Zupełnie inaczej wygląda przyroda Europy Środkowej, a zupełnie inaczej przyroda Afryki czy Ameryki Południowej.

Różnic jest cała masa. Odkrycia geograficzne dokonywane głównie przez europejskich badaczy i podróżników sprawiły, że zaczęto tę zrębki wiedzy zbierać i ujmować w spójne prace naukowe i ogólnodostępne opracowania.

Tym samym rzeczywistość naszego świata stała się w miarę łatwa do usystematyzowania.