Laboratoryjne badanie moczu

Laboratoryjne badanie moczu należy do szeregu podstawowych badań, które są proste i niedrogie, aczkolwiek jednocześnie bardzo pomocne w diagnozie różnorodnych schorzeń czy nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu. A co podlega laboratoryjnej analizie w przypadku moczu? Oddana do laboratorium próbka moczu jest starannie badana przez analityka medycznego na różnych płaszczyznach.

Przede wszystkim analizowana jest barwa i przejrzystość, które zależą między innymi od zagęszczenia i zawartości pH w moczu. Ponadto dokładnie bada się ciężar właściwy oraz odczyn, który w zdrowym organizmie powinien być lekko kwaśny.

Dalej analizowane są bardzo konkretne składniki, takie jak białko, urobilinogen i bilirubina, których ilość powinna mieścić się z granicach odgórnie ustalonej formy. Nie ulega wątpliwości, że badanie moczu jest bardzo przydatne, a jego wyniki należą do bardzo rzetelnych.

Dlatego warto oddawać próbkę moczu do laboratorium zarówno w ramach okresowych badań, jak z powodu szczególnych wskazań lekarskich.