Leczymy się od zawsze

Gdyby cofnąć się w czasie i prześledzić historię rozwoju medycyny, to dojdziemy do prostego wniosku – potrzeba rozwiązywania problemów związanych z dolegliwościami organizmu istniała od zawsze.

Siłą rzeczy zmieniały się warunki, a także dostępność rozwiązań, które można było stosować, aby przezwyciężać kolejne problemy.

Przez wiele wieków leczenie opierało się głównie na tradycji przekazywanej ustnie, a także na zakodowanej kulturowo wiedzy o pozytywnych właściwościach ziół oraz roślin.

Ziołolecznictwo ma licznych zwolenników do dziś.

Stopniowo wiedza medyczna ulegała systematyzacji, zaczęto ją zamykać w naukowych ramach, aż w końcu kompetencje do leczenia ludzi zostały objęte limitami formalnych uprawnień.

Równocześnie dokonał się wielki skok w dziedzinie leków, ale również rozwiązań technicznych wspomagających terapię.

Jednym z bardziej fascynujących zjawisk jest informatyzacja medycyny związana z użytkowaniem zaawansowanych urządzeń elektronicznych, a także cyfrowego zapisu oraz przesyłu danych medycznych.

www.wzmacniacz.net