Rola dźwięku w filmach

Muzyka i dźwięk pełnią niezwykle ważną funkcję we wszystkich produkcjach dźwiękowo-wizualnych. Tworzą klimat, oddają emocje…