Podział słuchawek ze względu na ich budowę

Jeżeli rozpatrujemy temat słuchawek i ich podziału ze względu na budowę, nie sposób nie posiąść…

Jeżeli rozpatrujemy temat słuchawek i ich podziału ze względu na budowę, nie sposób nie posiąść informacji, iż dzielą się one na dwie podgrupy. Pierwszą jest grupa słuchawek wielkości niewielkiej, zwanej miniaturowymi oraz druga, którą stanowią słuchawki pełnowymiarowe. Oczywiście od reguł zawsze zdarzają się wyjątki, jednakże większość słuchawek mieści się w tych dwóch kategoriach podziału i jesteśmy w stanie rozdzielić je właśnie według wspomnianego klucza. Już sama nazwa wskazuje nam różnice między nimi.

Zasadniczą i zresztą bardzo widoczną ludzkim okiem różnicą pomiędzy pełnowymiarowymi a miniaturowymi jest pałąk łączący obydwa elementy słuchawkowe. Pałąk będący plastikowym lub też metalowym, kolorowym lub też neutralnym, grubszym czy też delikatniejszym, jednakże zawsze elementem stałym. To właśnie ten element powoduje, że tak łatwo, tak zwanym „gołym okiem” rozpoznać, z jakich słuchawek korzystamy lub też, jakie chcemy zakupić. Różnice są przecież tak proste i możliwe do zobaczenia już z daleka.