Postęp techniczny a tempo odkryć

Dziś wiemy doskonale, że mając pod ręką liczne zdobycze techniki łatwiej nam sobie poradzić w skomplikowanym i wymagającym świecie. Są one pomocne w wielu sytuacjach i bez wielu z nich zwyczajnie nie wyobrażamy sobie życia.

Pomyślmy o dawnych odkrywcach, którzy działali w zupełnie innych warunkach. Nie mieli zdjęć satelitarnych, wiadomości z internetu ani nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych.

Już wynalezienie kompasu, który nie jest przecież specjalnie skomplikowaną rzeczą, zmieniło bardzo wiele. Wytyczanie kierunku północnego znacznie ułatwiało orientację w czasie zarówno morskich, jak i pieszych wypraw.

Doskonalono także mapy, które były tym dokładniejsze, im więcej wiedziano o strukturze lądów na Ziemi. Stosowano również skalę, dzięki której udawało się mniej więcej obliczyć jakie odległości dzielą poszczególne punkty na mapach od siebie.

Im więcej udogodnień wymyślał człowiek, tym tempo odkryć geograficznych rosło. Także wydajniejsze środki transportu były w tym kontekście korzystną okolicznością.