Powody zabezpieczania drewna przed biokorozją

Drewno użytkowane zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, powinno być odpowiednio zabezpieczone, przed różnego rodzaju czynnikami szkodliwymi. Jednym z takich czynników jest biokorozja, która jest bardzo niebezpieczna zarówno dla samego drewna, jak i osób przebywających w jej otoczeniu.

Biokorozja nie tylko powoduje trwałe uszkodzenia powłoki wewnętrznej, jak i zewnętrznej materiału, pomniejszając jego trwałość oraz wytrzymałość, ale może także sprzyjać wydzielaniu się groźnych kwasów oraz innych substancji chemicznych, groźnych dla zdrowia człowieka. W Polsce podstawową normą dotyczącą biokorozyjności drewna, jest norma PN-B-03150, która określa maksymalną dopuszczalną wilgotność materiałów drzewnych.

Do zabezpieczania biokorozyjnego używa się środków biochronnych oraz biobójczych. W budownictwie, największym zagrożenie dla drewna są grzyby domowe, które ze względu na agresywność można podzielić na trzy grupy.

Od najmniej agresywnej grupy I, do najbardziej agresywnej grupy III. Grzyby zagrażają zarówno samej estetyce i trwałości drewna, ale mogą także powodować choroby u osób przebywających w pomieszczeniu zainfekowanym grzybem domowym.

Innymi groźnymi organizmami, przed którymi należy zabezpieczyć drewno są owady, pleśnie oraz bakterie.  Do najpopularniejszych form zabezpieczania drewna, można zaliczyć opryskiwanie, kąpiele, nasycanie, pastowanie, a także nowocześniejsze metody takie jak fale elektromagnetyczne, stosowane do uśmiercania organizmów w drewnie.

 .

kerlit