Preparaty impregnujące stosowane w polskim budownictwie

Do najczęściej stosowanych preparatów impregnujących w Polsce, możemy zaliczyć taki preparat jak Antox B. Jest to bezbarwny środek rozpuszczalnikowy, składający się z perymetryny i rozpuszczalników benzynowych, którego głównym zadaniem jest zwalczanie owadów i zabezpieczanie samego drewna przed nimi. Preparat ten można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Niemniej popularny jest Antox Z – środek składający się głównie z fungicydu -karboksylanowego trójbutylocoynowego oraz insektycydu-endosulfanowego. Jest to bardzo niebezpieczny środek, którego nie wolno stosować w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta. Często wykorzystywany jest również Boramon.

Jest to preparat wodorozcieńczalny, zawierający związki amoniowe oraz związki boru. Jego zadaniem jest zwalczanie grzybów oraz pleśni, pojawiających się na drewnie. Powoduje on czasowe zawilgocenie drewna.

Warto także zwrócić uwagę na Drewnosol 2 – środek solny rozpuszczalny w wodzie, składający się z boru, cynku oraz kwasów organicznych. Zabezpiecza on drewno przed grzybami, pleśniami oraz sinizną. Z uwagi na to, że opady atmosferyczne mogą wypłukiwać go z drewna, należy go stosować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Do innych środków najczęściej stosowanych w polskim budownictwie, zaliczyć można: Bioliniak, Drewnosol 3, Steridex, Fobos M-2, Fungitox NP., Fungitos S, Imprex W, Imprex Aguagur, Intos S, Intos U, Korasit KS, Ocean 441 B, Pleśniotox E, Pleśniotox oraz Wolmanit CX-S..

Domy w amerykańskim stylu https://www.wodkaneko.pl/wiadomosci-i-komunikaty/dowiedz-sie-jak-zmniejszyc-koszty-inwestycyjne-141055-10