Rodzaje czynników zagrażających drewnu

Drewno, zarówno to stosowane wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia, narażone jest na szereg czynników, które zagrażają jego trwałości. W przypadku elementów drewnianych znajdujących się na zewnątrz domów, np. w ogrodach i tarasach, największym zagrożeniem są opady atmosferyczne.

Woda bowiem powoduje fizyczną korozję drewna. Wnika ona w strukturę drewna i powoduje jego pęcznienie. Po wyschnięciu powoduje pęknięcia.

Równie niebezpieczna może być dla drewna woda w okresie zimowym. Wnika ona do szczelin i zamarza w nich, a następnie powoduje pęknięcia na powierzchni drewna. Innym zagrażającym czynnikiem zewnętrznym są promienie UV, które mogą spowodować zmianę barwy drewna lub natężenie chropowatości jego powierzchni.

W przypadku drewna stosowanego wewnętrznie, również należy mieć na uwadze, że woda, a dokładniej zmienna wilgotność w pomieszczeniach i ich nieodpowiednie dogrzanie, mogą negatywnie wpływać na stan drewna. W przypadku braku przewiewności pomieszczenia i jego nieodpowiedniego dogrzania, drewno może ulec korozji biologicznej, która spowoduje to co najgroźniejsze dla drewna – zgniliznę i grzyby. Najczęstszymi chorobami drewna są brunatnica, pleśń, sinizna i mursz.

Ta ostatnia choroba jest najgroźniejsza ze wszystkich, ponieważ jako jedyna może doprowadzić do całkowitego rozkładu drewna. Choroby te występują także w drewnie stosowanym na zewnętrz. Innymi czynnikami zagrażającymi drewnu, są związki chemiczne znajdujące się w powietrzu oraz wiatr.

Należy więc pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu drewna już na samym początku jego użytkowania, aby nie utracić zarówno jego trwałości jak i walorów estetycznych..

Skórzewo mdm na sprzedaż Skórzewo Deweloper Skórzewo, domy i mieszkania w Skórzewie Wszelkiego zatosowania regały magazynowe