E-learning w nauce języków obcych

Platformy edukacyjne bardzo dobrze sprawdzają się w nauce przedmiotów szkolnych, które do tej pory oparte były w zdecydowanej większości na konkretnych podręcznikach. Zarówno przygotowanie testu, jak i dodatkowych zadań, należy do względnie prostych czynności. Nawet niektóre szkoły językowe mają swoje rozbudowane platformy do nauki jak np. szkoła niemieckiego warszawa

Testy może sprawdzać automatycznie odpowiedni moduł na platformie e-learningowej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku prostych zadań domowych.

Mechanizm ten znacznie odciąża pracę nauczyciela. Jak wygląda sytuacja w przypadku nauki języków obcych? Trzeba uzmysłowić sobie fakt, iż nauka języków obcych znacząco odbiega od nauczania takich przedmiotów jak geografia czy matematyka.

Platforma e-learningowa musi udostępniać odpowiednie zasoby dźwiękowe. W każdym języku obcym kluczowa jest bowiem wymowa.

Inaczej nie będziemy w stanie porozumiewać się w danym języku! Jak zweryfikować czy poprawnie wymawiamy dane słowo? Obecnie coraz powszechniej wykorzystuje się mechanizmy rozpoznawania mowy, które na platformie e-learningowej są także dostępne.