Jak zagospodarować teren budowy?

Prawidłowe zagospodarowanie terenu budowy może znacznie przyspieszyć i ułatwić prace budowlane. Na placu budowy najczęściej gromadzone są wszelkie materiału budowlane, dlatego warto odpowiednio porozmieszczać poszczególne sprzęty i urządzenia.

Przede wszystkim teren budowy należy ogrodzić. Najlepiej, żeby zastosowane ogrodzenie można było z łatwością rozmontowywać bądź zmieniać jego ustawienie.

Rodzaj ogrodzenia zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest zlokalizowanie placu budowy.

Należy także zorientować się, czy jest zapewniony dojazd do budowy. Jeżeli nie ma żadnej drogi, którą można dowieźć np.

materiały budowlane, wówczas trzeba taką drogę utworzyć. W przypadku składowania materiałów budowlanych na placu budowy, należy uwzględnić ich strukturę.

Przede wszystkim grunt, na którym mają być umieszczone materiały powinien być osuszony i wyrównany. Jedną z najważniejszych kwestii jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Straż pożarna czy karetka ratownicza powinny mieć swobodny dojazd na teren budowy.