Klasyfikacja środków impregnujących

Środki do impregnacji drewna można podzielić na trzy podstawowe kategorie. Pierwszą stanowią środki oleiste, powstałe na bazie naturalnych lub syntetycznych olejów, posiadające właściwości toksyczne dla owadów zagrażających drewnu. Drugą kategorię stanowią preparaty rozpuszczalnikowe, powstałe na bazie toksycznych substancji, które rozpuszcza się w lekkich rozpuszczalnikach organicznych.

Ostatnią grupę tworzą środki solne, będące substancjami produkowanymi na bazie związków solnych, których przeznaczeniem jest rozpuszczenie w wodzie. Środki oleiste, z uwagi na swoją rakotwórczość oraz zwiększenie łatwopalności drewna, przestały mieć już swoje zastosowanie w budownictwie. Do najpopularniejszych tego typu preparatów można zaliczyć olej impregnacyjny tzw.

kreozotowy, karbolineum węglowe oraz smołę drzewną. Środki rozpuszczalnikowe zyskały na popularności w XX wieku w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Aktualnie z uwagi na swoją wysoką toksyczność (najczęściej stosowane są biocydy, aldryna, HCH oraz fenole), mają nikłe zastosowanie w impregnacji drewna, które znajduje się w kontakcie z żywymi organizmami.

Środki solne stosowane są aktualnie w postaci past oraz wodnych kondensatów. Wiele z nich zostało wycofanych z użytku z uwagi na swoją wysoką toksyczność. Aktualnie dopuszczone są związki boru oraz związki miedzi (stosowane tylko jako komponenty).

.

https://alfapanel-plytawarstwowa.com/pl/c/AKCESORIA-DO-PLYT-WARSTWOWYCH/129 domy na kredyt Szczytniki http://jandach.pl/pl/domy-mieszkania-szczytniki Mieszkania i domy w programie MDM