Kolonializm – naturalna konsekwencja?

Liczne odkrycia geograficzne niemal zawsze pociągały za sobą konsekwencje w postaci zajmowania nowych obszarów i eksploatowania ich pod kątem ekonomicznym (surowce, bogactwa naturalne, żywność), a także ludzkim (niewolnictwo).

W gruncie rzeczy można pokusić się o tezę, że epoka kolonialna rozpoczęła się wraz z wielkimi odkryciami, choć z czasem nabierała rumieńców.

Jaka jest przewodnia idea kolonializmu? Skoro przedstawiciele danego państwa odkryli nowe tereny, zaczęli je poznawać i uzyskali w związku z tym swoiste know-how, mają prawo rozgościć się tam na dłużej.

Tym sposobem powstała zależność pomiędzy kolonią a metropolią, czyli państwem, które stawało się w tym momencie protektorem odległego zazwyczaj lądu.

Śladem po tamtej dominacji są języki europejskie, którymi posługuje się ludność niektórych dawnych kolonii.

Po krachu systemu kolonialnego i uzyskaniu niepodległości przez wiele państw, gospodarcze zależności de facto wciąż pozostały żywe.

Z tą sytuacją wiąże się inne pojęcie – neokolonializm, który zdaniem wielu analityków ma miejsce obecnie.