Kto może wykonywać badania laboratoryjne?

Diagnostyka laboratoryjna to dziedzina, w której pracować mogą jedynie wykwalifikowani specjaliści ze względu na to, że fachowa wiedza stanowi niezbędne podłoże prawidłowego wykonywania analizy składu oraz parametrów biologicznych, chemicznych i fizycznych krwi, a także innych materiałów pobieranych od pacjenta. A kto może zostać diagnostą laboratoryjnym? Przede wszystkim absolwent analityki medycznej czy też osoba, która w ramach studiów podyplomowych ukończyła kierunek diagnostyki laboratoryjnej.

Studia o takim profilu można podjąć na większości polskich uczelni, które przygotowują swoich studentów do wykonywania obranego zawodu zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Nie ulega wątpliwości, że zawód diagnosty laboratoryjnego jest bardzo przyszłościowy i użyteczny dla społeczeństwa, dlatego cieszy się wśród studentów powodzeniem.

Jest bowiem gwarantem ciekawej i pożytecznej pracy, która opiera się na ugruntowanej wiedzy i nieustannym doskonaleniu się.