Podstawowy sprzęt laboratoryjny

Laboratorium to pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich, które wymaga specjalnego urządzenia wyprofilowaną do dziedziny badań aparaturom.

A co powinno znaleźć się w takim laboratorium? W pomieszczeniu laboratoryjnym wyróżnić można szereg specjalistycznych maszyn i narządzie, wśród których na zauważenie zasługują narzędzia szklane i ceramiczne, czyli wszelkiego rodzaju kolby i probówki oraz cylindry, zlewki i krystalizatory.

Ponadto w laboratorium znajdziemy takie sprzęty jak manometr, pompa próżniowa i specjalny stojak laboratoryjny.

Poza tym do podstawowego wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych zalicza się także stoły laboratoryjne, dygestorium oraz kratownicę laboratoryjną.

Nie ulega wątpliwości, że wyposażenie laboratorium odgrywa bardzo ważną rolę w badaniach laboratoryjnych, bowiem w większości przypadków decyduje o zastosowaniu poszczególnych metod czy technik badawczych, które istotnie wpływają na uzyskiwane w procesie laboratoryjnym wyniki.

odtruwanie poalkoholowe