Rodzaje impregnacji

Można wyróżnić dwa główne rodzaje impregnacji – powierzchniową (bezciśnieniową) oraz głęboką. Impregnacja głęboka, dodatkowo dzieli się na ciśnieniową oraz bezciśnieniową.

W przypadku impregnacji powierzchniowej, w której środek zabezpieczający wnika w drewno na głębokość od 2 do 8 mm, można wyróżnić podkategorie, takie jak smarowanie, opryskiwanie oraz kąpiel zimną, krótkotrwałą. Odmianą metody powierzchniowej jest metoda dekoracyjna, w przypadku której impregnat wnika w głąb drewna tylko na 1 mm.

Z impregnacją głęboką drewna mamy do czynienia, gdy środek zabezpieczający wnika na głębokość większą niż 8 mm. W przypadku impregnacji głębokiej bezciśnieniowej, wyróżniamy następujące metody: kąpiel gorąco-zimną, kąpiel zimną długotrwałą oraz metody dyfuzyjne (tzw.

specjalistyczne metody impregnacji). Charakterystyczną cechą tego rodzaju impregnacji jest to, że przebiega ona w normalnym ciśnieniu atmosferycznym oraz to, że w większości przypadków nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania i jest w miarę prosta do przeprowadzenia.

W przypadku impregnacji głębokiej ciśnieniowej możemy zastosować metody próżniowe, pełno-komórkowe, pusto-komórkowe, czy hydrostatyczne. Do jej przeprowadzenia wymagany jest specjalistyczny sprzęt, który spowoduje wymuszenie odpowiedniego poziomu ciśnienia, wokół impregnowanego materiału.

Wyróżnić możemy impregnacje wysokociśnieniową (powyżej 150 kPa) oraz niskociśnieniową (poniżej 150 kPa)..

www.wiezirodzinne.pl deski do krojenia