Zabezpieczanie drewna surowego

Istnieją różne szkoły dotyczące zabezpieczania drewna surowego. Niemniej, bardzo dużo zależy od samego gatunku drewna. Niektórzy stolarze twierdzą, że są gatunki, których nie należy zabezpieczać w stanie surowym. Należą do nich m.

in. modrzew syberyjski lub jodła, które samoczynnie wytwarzają warstwę ochronną. Druga, przeciwstawna szkoła nakazuje zabezpieczać każdy gatunek drewna, nawet w stanie surowym. Drewno w stanie surowym służy do zabudowy ogrodów oraz konstrukcji budynków szkieletowych, zrębowych itp.

. Szczególnie należy zabezpieczać takie elementy konstrukcyjne jak: podwaliny, oczepy, przegrody piwniczne, stropy piwniczne i stropodachy. Wszystkie te konstrukcje narażone są na częste kontakty z wodą, wilgocią oraz betonem. Należy je więc dokładnie zabezpieczyć, aby uchronić je przed korozją biologiczną oraz fizyczną, ponieważ choroba na tym drewnie może spowodować zagrożenie trwałości budynku, a w najgorszym przypadku, przy całkowitym zmurszeniu drewna, nawet jego zawalenie.

Do zabezpieczania surowego drewna konstrukcyjnego, możemy wybrać szereg impregnatów dostępnych na rynku. Zarówno takie, które będą tworzyć lakierowaną warstwę ochronną, jak i takie, które tylko wsiąkają w drewno, uniemożliwiając dostawanie się wody, a tym samym powstrzymują rozwój chorób korozji biologicznej. W tym drugim przypadku jeżeli chcemy podnieść atrybuty estetyczne drewna, możemy dodatkowo użyć lakieru lub lakierobejcy..

alfapanel-plytawarstwowa.com/pl/c/PLYTA-WARSTWOWA-DACHOWA/163 Przepompownie ścieków